ASD-1 IPTV RESLLER

ASD-2 CCCAM RESLLER

Hotbird 13E Satellite

Hotbird 13E Satellite

DTHsat updated 03-10-2021

Hotbird 13 East Satellite KU band TV Channels Frequency Update

Hotbird 13 E TV Channels list new TP updated 03-10-2021

Hotbird 13 Satellite TV Channels Strong Frequency TP

Hotbird LNB Frequency KU Band

Hotbird 13E Satellite

Hotbird Channel list Frequency 2021

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

MX1

10815

H

27500

5/6

NetViet

10815

H

27500

5/6

Vozrozhdeniye

10815

H

27500

5/6

BVN Europa

10815

H

27500

5/6

CNL Evropa

10815

H

27500

5/6

Fashion One Europe

10815

H

27500

5/6

TBN Rossiya

10815

H

27500

5/6

Thai TV Global Network

10815

H

27500

5/6

TVK

10815

H

27500

5/6

The Word Network

10815

H

27500

5/6

VRT Radio 1

10815

H

27500

5/6

The Overcomer

10815

H

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

10949

V

27500

3/4

Al Hiwar TV

10949

V

27500

3/4

Brazzers TV Europe

10949

V

27500

3/4

EWTN Europe

10949

V

27500

3/4

CNBC Europe

10949

V

27500

3/4

Al-Fady TV

10949

V

27500

3/4

Sat 7 Pars

10949

V

27500

3/4

Imam Hussein TV 1

10949

V

27500

3/4

WRN Russkij

10949

V

27500

3/4

WRN English Europe

10949

V

27500

3/4

Radio Jahani

10949

V

27500

3/4

Sawt Al Alam

10949

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

RAI Network

10971

H

29700

2/3

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

RAI Network

10992

V

27500

2/3

Rai 3 Friuli Venezia Giulia

10992

V

27500

2/3

Rai Movie

10992

V

27500

2/3

Rai 1

10992

V

27500

2/3

Rai 2

10992

V

27500

2/3

Rai 3

10992

V

27500

2/3

Rai 4

10992

V

27500

2/3

Rai News 24

10992

V

27500

2/3

Rai Radio Tutta Italiana

10992

V

27500

2/3

Rai Radio 1

10992

V

27500

2/3

Rai Radio 2

10992

V

27500

2/3

Rai Radio 3

10992

V

27500

2/3

Rai Radio 1 Sport

10992

V

27500

2/3

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

RAI

11013

H

29900

3/4

Rai 4K

11013

H

29900

3/4

Rai Gulp

11013

H

29900

3/4

Rai Yoyo

11013

H

29900

3/4

Rai Scuola

11013

H

29900

3/4

Rai 4

11013

H

29900

3/4

Rai Premium

11013

H

29900

3/4

Rai Movie

11013

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

11034

V

27500

3/4

TV 5 Coran

11034

V

27500

3/4

TV 4 Amazigh

11034

V

27500

3/4

TNT International Europe

11034

V

27500

3/4

112 Ukraïna

11034

V

27500

3/4

2M Monde

11034

V

27500

3/4

CGTN

11034

V

27500

3/4

STS International

11034

V

27500

3/4

RTR Planeta

11034

V

27500

3/4

Boutique TV Deutschland

11034

V

27500

3/4

Rossiya 24

11034

V

27500

3/4

NTV Mir

11034

V

27500

3/4

Ganj e Hozour TV

11034

V

27500

3/4

8 Kanal International

11034

V

27500

3/4

Radio Sahel

11034

V

27500

3/4

Chaîne 3

11034

V

27500

3/4

Chaîne 1

11034

V

27500

3/4

Radio 2M

11034

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Media Broadcast Satellite

11054

H

27500

5/6

Deutsches Musik Fernsehen

11054

H

27500

5/6

Arti TV

11054

H

27500

5/6

MC EU

11054

H

27500

5/6

Media Broadcast Satellite promo

11054

H

27500

5/6

Jin TV

11054

H

27500

5/6

Can TV

11054

H

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Media Broadcast Satellite

11075

V

30000

3/4

Aristo TV

11075

V

30000

3/4

Anixe +

11075

V

30000

3/4

Anixe HD Serie

11075

V

30000

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Eutelsat

11200

V

27500-5/6

5/6

Mohabat TV

11200

V

27500

5/6

Deluxe 139

11200

V

27500

5/6

MTA 3

11200

V

27500

5/6

MTA Africa

11200

V

27500

5/6

KICC TV

11200

V

27500

5/6

GünAz TV

11200

V

27500

5/6

Umut TV

11200

V

27500

5/6

Omid TV

11200

V

27500

5/6

Radio Novaya Zhizn

11200

V

27500

5/6

Payam-e-Doost

11200

V

27500

5/6

Radio Mojdeh

11200

V

27500

5/6

Voisfarsi

11200

V

27500

5/6

RVS Italy

11200

V

27500

5/6

Hotbird 13B 13.0° East TV channels frequency list updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

-

11471

V

27500

5/6

Wesal Haq

11471

V

27500

5/6

SRTV

11471

V

27500

5/6

Alalam News Channel

11471

V

27500

5/6

Somali Cable

11471

V

27500

5/6

Toheed TV

11471

V

27500

5/6

Universal TV (UK)

11471

V

27500

5/6

Azadi TV

11471

V

27500

5/6

Somali National TV

11471

V

27500

5/6

Rûdaw Radio

11471

V

27500

5/6

Rûdaw Music

11471

V

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

M-Three Satcom

11541

V

22000

5/6

Simay-Azadi Iran National TV

11541

V

22000

5/6

Spike Italia

11541

V

22000

5/6

VH1 Italia

11541

V

22000

5/6

Paramount Network Italia

11541

V

22000

5/6

TG Norba 24

11541

V

22000

5/6

SCT Promo

11541

V

22000

5/6

Radio Buon Consiglio

11541

V

22000

5/6

Radio Onda d'Urto

11541

V

22000

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

11566

H

29900

3/4

Qatar TV

11566

H

29900

3/4

TRT Arabi

11566

H

29900

3/4

Belarus 24

11566

H

29900

3/4

EuroNews English

11566

H

29900

3/4

KTV 1 (Kuwait)

11566

H

29900

3/4

TRT World

11566

H

29900

3/4

Bahrain TV

11566

H

29900

3/4

France 24 Français

11566

H

29900

3/4

France 24 English

11566

H

29900

3/4

CNN International Europe

11566

H

29900

3/4

Kuwait Radio One

11566

H

29900

3/4

AlQuran Alkarem

11566

H

29900

3/4

Radio Belarus

11566

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Media Broadcast Satellite

11604

H

27500

5/6

Iran e Aryaee TV

11604

H

27500

5/6

TV Rus

11604

H

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

11623

V

27500

3/4

Tele Congo

11623

V

27500

3/4

Arirang World

11623

V

27500

3/4

Soyuz

11623

V

27500

3/4

Mezzo

11623

V

27500

3/4

ERT World

11623

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Radio Congo

11623

V

27500

3/4

Proto Programma

11623

V

27500

3/4

Deftero Programma

11623

V

27500

3/4

Trito Programma

11623

V

27500

3/4

ERA Spor

11623

V

27500

3/4

I Foni tis Elladas

11623

V

27500

3/4

Radio 2000 (Israel)

11623

V

27500

3/4

France Maghreb 2 Province

11623

V

27500

3/4

Radio Orient (France)

11623

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Bis TV

11681

H

27500

3/4

ARTE Français

11681

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

DW English

11727

V

29900

3/4

Globecast promo

11727

V

29900

3/4

DW-Radio 8

11727

V

29900

3/4

DW-Radio 9

11727

V

29900

3/4

DW-Radio FM 1

11727

V

29900

3/4

DW-Radio FM 2

11727

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11785

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Nova

11823

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11843

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11862

H

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11881

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11900

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Nova

11938

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11958

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11977

H

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11996

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Cyfrowy Polsat

12015

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12034

V

29900

5/6

Radio InBlu

12034

V

11131

5/6

Vatican Radio 105 FM

12034

V

11181

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12054

H

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12073

V

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12092

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Nova

12130

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

M-Three Satcom

12149

V

27500

3/4

Hashieh TV

12149

V

27500

3/4

H Music

12149

V

27500

3/4

H Travel

12149

V

27500

3/4

Haft

12149

V

27500

3/4

Watania 1

12149

V

27500

3/4

CCTV 4 Europe

12149

V

27500

3/4

RTV San Marino

12149

V

27500

3/4

CNC World English

12149

V

27500

3/4

Bayyinat TV

12149

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Radio Freccia

12149

V

27500

3/4

Radio Margherita

12149

V

27500

3/4

Radio Italia

12149

V

27500

3/4

Radio Cusano Campus

12149

V

27500

3/4

Radio Sportiva

12149

V

27500

3/4

RTL 102.5 FM

12149

V

27500

3/4

Radio Zeta FM

12149

V

27500

3/4

Radio 24 (Italy)

12149

V

27500

3/4

Radio Onda d'Urto

12149

V

27500

3/4

DiscoRadio

12149

V

27500

3/4

Radio Deejay

12149

V

27500

3/4

Radio Capital

12149

V

27500

3/4

M2o

12149

V

27500

3/4

Radio Iglesias

12149

V

27500

3/4

Radio Popolare

12149

V

27500

3/4

Radio Nationale

12149

V

27500

3/4

Radio Tunis Chaîne Internationale

12149

V

27500

3/4

Radio San Marino

12149

V

27500

3/4

Radio Mater

12149

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Nova

12169

H

27500

3/4

Vouli Tileorasi

12169

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Cyfrowy Polsat

12188

V

27500

3/4

TV Okazje

12188

V

27500

3/4

Muzo FM

12188

V

27500

3/4

RMF Classic

12188

V

27500

3/4

RMF Maxxx

12188

V

27500

3/4

Radio Zlote Przeboje

12188

V

27500

3/4

Sky Italia

12188

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

VoA

12226

V

27500

3/4

Nastoyashcheye Vremya

12226

V

27500

3/4

Nastoyashcheye Vremya

12226

V

27500

3/4

VoA TV Europe

12226

V

27500

3/4

Radio Farda TV

12226

V

27500

3/4

VoA TV Persian

12226

V

27500

3/4

VoA TV Persian

12226

V

27500

3/4

VoA TV Europe

12226

V

27500

3/4

VoA TV Global

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Voice of America (HB 3)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 4)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 5)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 6)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 7)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 8)

12226

V

27500

3/4

VoA 1 (HB 9)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 11)

12226

V

27500

3/4

Radio Slobodna Evropa Makedonija

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 13)

12226

V

27500

3/4

Radio Slobodna Evropa

12226

V

27500

3/4

VoA Africa Live (HB 15)

12226

V

27500

3/4

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Radio France Internationale (HB 17)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 18)

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

VoA 1

12226

V

27500

3/4

Radio Evropa e Lirë

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 21)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 21)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 22)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 22)

12226

V

27500

3/4

VoA Eastern Europe (HB 23)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 23)

12226

V

27500

3/4

VoA Eastern Europe (HB 24)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 24)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 25)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 26)

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Levant (HB 29)

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Iraq (HB 31)

12226

V

27500

3/4

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Gulf (HB 35)

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa North Africa

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Radio Free Asia

12226

V

27500

3/4

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Sudan

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Lebanon

12226

V

27500

3/4

Radio Svoboda

12226

V

27500

3/4

Radio Svoboda Ukraina

12226

V

27500

3/4

Radio Ozodi

12226

V

27500

3/4

Radio Svaboda

12226

V

27500

3/4

Radio Tavisupleba

12226

V

27500

3/4

Radio Azatutyun

12226

V

27500

3/4

Deewa Radio

12226

V

27500

3/4

Mashaal Radio

12226

V

27500

3/4

Azattyk Unalgysy

12226

V

27500

3/4

Ozodlik Radiosi

12226

V

27500

3/4

Azadliq Radiosu

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Azatlyk Radiosy

12226

V

27500

3/4

Krym Realii

12226

V

27500

3/4

Radio Liberty North Caucasus

12226

V

27500

3/4

Radio Europa Libera

12226

V

27500

3/4

Radio Slobodna Evropa

12226

V

27500

3/4

Radio Farda

12226

V

27500

3/4

Radio Evropa e Lirë

12226

V

27500

3/4

Ekho Kavkaza

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 89)

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Egypt

12226

V

27500

3/4

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12245

H

29900

5/6

Loveworld TV

12245

H

29900

5/6

Wine TV

12245

H

29900

5/6

Canale Italia 83

12245

H

29900

5/6

Archi News 24

12245

H

29900

5/6

Canale Italia 84

12245

H

29900

5/6

NSL Radio TV promo

12245

H

29900

5/6

One TV

12245

H

29900

5/6

Partenope TV

12245

H

29900

5/6

Italian Fishing TV

12245

H

29900

5/6

Radio Radio TV

12245

H

29900

5/6

Radio Radio (Italy)

12245

H

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Cyfrowy Polsat

12265

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Cyfrowy Polsat

12284

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

12303

V

27500

3/4

TBN Europe

12303

V

27500

3/4

Life TV (Estonia)

12303

V

27500

3/4

TCI

12303

V

27500

3/4

Hillsong Channel

12303

V

27500

3/4

Smile TV (day)

12303

V

27500

3/4

Juce TV (night)

12303

V

27500

3/4

Al Horreya TV

12303

V

27500

3/4

TBN Polska

12303

V

27500

3/4

TBN Nejat TV

12303

V

27500

3/4

Kanal Hayat

12303

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Eutelsat

12322

H

27500

3/4

Rede Internacional de TV

12322

H

27500

3/4

Shant TV

12322

H

27500

3/4

BBC Persian

12322

H

27500

3/4

Pars TV

12322

H

27500

3/4

Detski Mir (05-21)

12322

H

27500

3/4

TeleKlub (21-05)

12322

H

27500

3/4

Nashe Lubimoe Kino

12322

H

27500

3/4

Andisheh TV

12322

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12341

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12360

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

12380

V

27500

3/4

Quran Hidayah English

12380

V

27500

3/4

Coran Hidaiah Français

12380

V

27500

3/4

Corán Hidaiah Español

12380

V

27500

3/4

Karbala Satellite Channel

12380

V

27500

3/4

CGN TV

12380

V

27500

3/4

EuroNews Russkiy

12380

V

27500

3/4

EuroNews Magyar

12380

V

27500

3/4

Sunna TV (Saudi Arabia)

12380

V

27500

3/4

Koran Hedayah

12380

V

27500

3/4

Koran Hidaya

12380

V

27500

3/4

Kur'an Hidajeh

12380

V

27500

3/4

Kur'ani Hedaya Shqip

12380

V

27500

3/4

Quran Hidayah Persian

12380

V

27500

3/4

Al Rayyan Radio

12380

V

27500

3/4

RFI Français

12380

V

27500

3/4

RFI Langues Est

12380

V

27500

3/4

RFI Langues Diverse

12380

V

27500

3/4

RFI Afrique

12380

V

27500

3/4

RFI Diverse 7

12380

V

27500

3/4

Monte Carlo Doualiya

12380

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Etisalat

12399

H

29700

2/3

Sama Dubai

12399

H

29700

2/3

Dubai TV

12399

H

29700

2/3

Dubai Sports

12399

H

29700

2/3

Noor Dubai Radio

12399

H

29700

2/3

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12418

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

IRIB

12437

H

29900

3/4

IRINN

12437

H

29900

3/4

Quran TV (Iran)

12437

H

29900

3/4

IFilm Persian

12437

H

29900

3/4

Nasim

12437

H

29900

3/4

Jame-Jam TV Network

12437

H

29900

3/4

Sahar Francophone (13.30-17.00 & 21-09)

12437

H

29900

3/4

Sahar Balkan (09.00-13:30 & 17-21)

12437

H

29900

3/4

Sahar Azeri

12437

H

29900

3/4

Sahar Urdu

12437

H

29900

3/4

Sahar Kurdi

12437

H

29900

3/4

Alkawthar TV

12437

H

29900

3/4

Press TV

12437

H

29900

3/4

Hispan TV

12437

H

29900

3/4

IFilm English

12437

H

29900

3/4

Radio Iran

12437

H

29900

3/4

Radio Payam

12437

H

29900

3/4

Radio Javan

12437

H

29900

3/4

Radio Maaref

12437

H

29900

3/4

Radio Quran (Iran)

12437

H

29900

3/4

Radio Farhang

12437

H

29900

3/4

Radio Salamat

12437

H

29900

3/4

Radio Varzesh

12437

H

29900

3/4

Radio Eghtesad

12437

H

29900

3/4

Radio Tehran

12437

H

29900

3/4

Radio Ava

12437

H

29900

3/4

Radio Namayesh

12437

H

29900

3/4

Radio Fasli

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 7

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 3

12437

H

29900

3/4

Radio Telavat

12437

H

29900

3/4

Radio Goftogoo

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 1

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 2

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 4

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 5

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 6

12437

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12466

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

12476

H

29900

3/4

RT News

12476

H

29900

3/4

RT Documentary

12476

H

29900

3/4

Super Tennis

12476

H

29900

3/4

Telepace

12476

H

29900

3/4

BBC Brit Polska

12476

H

29900

3/4

CBeebies Polska

12476

H

29900

3/4

BBC Lifestyle Polska

12476

H

29900

3/4

EuroNews Italiano

12476

H

29900

3/4

EuroNews Ellinika

12476

H

29900

3/4

Equidia Pro 1

12476

H

29900

3/4

Equidia Pro 2

12476

H

29900

3/4

Al Rayyan Satellite Channel

12476

H

29900

3/4

Radio Vaticana Telepace

12476

H

29900

3/4

Sout Al Islam

12476

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

STN

12520

V

27500

5/6

TV Koper Capodistria

12520

V

27500

5/6

Ronahî TV

12520

V

27500

5/6

Med Muzîk

12520

V

27500

5/6

Fadak TV

12520

V

27500

5/6

Alaraby TV 2

12520

V

27500

5/6

Kentron TV International

12520

V

27500

5/6

Stêrk

12520

V

27500

5/6

Angel TV Europe

12520

V

27500

5/6

Çira TV

12520

V

27500

5/6

Syria TV

12520

V

27500

5/6

Somaliland National TV (Qatar)

12520

V

27500

5/6

Al Malakoot Sat

12520

V

27500

5/6

Radio Capodistria

12520

V

27500

5/6

Radio Hargeisa

12520

V

27500

5/6

Quran Radio Hargeisa

12520

V

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

12597

V

27500

3/4

BBC Arabic

12597

V

27500

3/4

BBC World News Europe

12597

V

27500

3/4

Perviy kanal Europa

12597

V

27500

3/4

CNN International Europe

12597

V

27500

3/4

EuroNews English

12597

V

27500

3/4

JSTV 1

12597

V

27500

3/4

JSTV 2

12597

V

27500

3/4

Perviy kanal Europa

12597

V

27500

3/4

RT Documentary

12597

V

27500

3/4

BBC World Service Horn of Africa

12597

V

27500

3/4

BBC World Service Arabic

12597

V

27500

3/4

BBC World Service English Europe

12597

V

27500

3/4

BBC World Service English Middle East

12597

V

27500

3/4

Radio Japan

12597

V

27500

3/4

National Prison Radio

12597

V

27500

3/4

Hotbird 13B 13.0° East TV channels frequency list updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12673

V

29900

5/6

A2i

12673

V

29900

5/6

La 9

12673

V

29900

5/6

Parole Di Vita

12673

V

29900

5/6

ITV Italia

12673

V

29900

5/6

MediaSport Channel

12673

V

29900

5/6

Canale Italia 2

12673

V

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 03-10-2021 LNB Type KU Band

Hotbird LNB Frequency

Hotbird LNB Frequency KU Band Universal 09750

FTA Channels Satellite List

Telstar-12 Satellite 15.0°West Channels List Strong Frequecy TP for Dish Antenna setting LNB Type KU Band Free to Air Channels list with full details guide

Asiasat 5 Satellite 100.5°E Channels List Strong Frequecy TP for Dish Antenna setting C Band and KU Band Free to Air Channels list with full details guide

Asiasat 7 Satellite 105.5°E Channels List Frequecy TP for Dish Antenna setting C Band and KU Band Free to Air and Package paid TV Channels list with full details guide

GSat 9 97.3°E Satellite Channels Frequecy List LNB type KU Strong TP Sports TV

NNS 12 Satellite 57.0°East Channels List Strong Frequecy TP for Dish Antenna setting C Band LNB Type and KU Band LNB Frequency Channels List Free FTA Package paid Channels list with full details guide

Paksat Satellite 38.0°E TV Channels List Strong Frequecy TP for Dish Antenna setting C Band LNB Type Channel List KU Band LNB Channel Free to Air (FTA) Channels list with full details guide

Galaxy-19 Satellite 97°W Strong TP Frequecy for Dish antenna settings Channels frequencies List LNB Type C and KU band

Astra-19 Satellite 19.2° East Channels List Strong Frequecy TP for Dish Antenna setting LNB KU Band Free to Air Channel list with full details guide 19.2°E Astra 1KR-1L-1M-1N


Comments

Subscribe To Cremtv Now

Send

Archive